Cross reference

In onderstaande tabel wordt de relatie getoond tussen de eisen uit ISO/IEC 17021-1, bijlage A en de inhoud van de cursus. Het voornaamste referentiekader (leerdoel) is dat een medewerker in staat is om competente auditteamleden te kunnen aanwijzen en de audittijd nauwkeurig kan bepalen. De Eindtermen die de basis vormen voor de cursus zijn iets uitgebreider omschreven.

ISO/IEC 17021-1, bijlage A De beoordeling uitvoeren van de aanvraag met het oog op het vaststellen van de benodigde competentie van het auditteam, het selecteren van auditteamleden en het bepalen van de audittijd Komt aan bod in:
Kennis van specifieke managementsysteemnormen / normatieve documenten Kennis van welke managementsysteemnorm of andere normatieve documenten er worden voorgeschreven voor certificatie 1.2 Mechanismen van Certificatie
1.3 Auditteams en hun praktijk
Kennis van de processen van de certificatie-instelling Afdoende kennis van de processen van de certificatie-instelling om competente auditteamleden te kunnen aanwijzen en de audittijd nauwkeurig te bepalen 1.2 Mechanismen van Certificatie
1.3 Auditteams en hun praktijk
2.1 Audittijd bepalen - Inleiding
2.2 Audittijd bepalen - eenvoudige organisatie
2.3 Audittijd bepalne - mulit-site en geïntegreerde audits
3.1 Plannen van audits
3.2 Beoordelen van aanvragen
Kennis van de bedrijfssector van de klant Afdoende kennis van de gebruikelijke terminologie, praktijken en processen van de bedrijfssector van een klant om competente auditteamleden te kunnen aanwijzen en de audittijd nauwkeurig te bepalen. 3.2 Beoordelen van aanvragen (in beperkte mate)
Kennis van de producten, processen en organisatie van de klant Afdoende om competente auditteamleden te kunnen aanwijzen en de audittijd nauwkeurig te bepalen. Buiten de scope van deze cursus, omdat het niet mogelijk is dit voor alle 39 accreditatiegebieden in één cursus te behandelen.