Competentie-eisen

Algemeen

Een competentie is het vermogen om specifieke kennis en vaardigheden toe te passen om beoogde resultaten te behalen. Iemand die bekwaam (competent) is beschikt over een juiste combinatie van persoonlijke eigenschappen, kennis en vaardigheden (kunde) die leiden tot succesvol gedrag in specifieke situaties.

Kennis

Op basis van bijlage A uit ISO/IEC 17021-1 worden volgende eisen aan de kennis van certificatie-medewerkers gesteld:

  • Kennis van welke managementsysteemnormen of andere normatieve documenten er worden voorgeschreven voor certificatie;
  • Kennis van de processen van de certificatie-instelling;
  • Kennis van de gebruikelijke terminologie, praktijken en processen van de bedrijfssector van een klant; en
  • Kennis in verband met de soorten producten of processen van een klant

Deze cursus kan niet ingaan op de laatste twee punten omdat dit te specifiek en te omvangrijk is voor 39 mogelijke sectoren.

Vaardigheden

Op basis van bijlage A uit ISO/IEC 17021-1 worden de volgende eisen aan de vaardigheden van certificatie-medewerkers gesteld:

  • Competente auditteamleden kunnen aanwijzen
  • Audittijd nauwkeurig kunnen bepalen

Persoonlijke eigenschappen

Bijlage A uit ISO/IEC 17021-1 geeft geen eisen aan de persoonlijke eigenschappen voor certificatie-medewerkers.