Opzet van de cursus

Algemeen

De cursus beslaat 2,5 dagen, gevolgd door 0,5 dag toetsing/examen. Om de overdracht van kennis optimaal te laten zijn, worden de volgende principes gehanteerd:

  • Nieuwe kennis beklijft beter als deze kan worden gekoppeld aan bestaande kennis.
  • Herhaling zorgt dat informatie wordt verplaatst van het korte termijn naar het lange termijn geheugen.
  • Zelf presenteren of onderwijzen dwingt om beter te begrijpen.

Programma

Het programma (zie ook: opties) van deze cursus is als volgt:

Dag 1 (9:30 - 16:45 uur)
Cursusdeel 0
0.1 Introductie Kennismaking
Leren 'leren'
Cursus deel 1 - Algemene inleiding
1.1 De Wereld van Accreditatie Belangrijkste betrokkenen bij accreditatie
Relevante documenten t.b.v. accreditatie
Wat accreditatie is
1.2 De mechanismen van Certificatie Betekenis van certificatie
Certificatieprincipes
Belanghebbenden van certificatie
Certificatieprocessen
1.3 Auditteams en hun praktijk Betrokkenen bij audits
Auditproces
Certificatie-audits
Dag 2 (9:30 - 16:45 uur)
Cursusdeel 2 - Audittijd bepalen
2.1 Inleiding MD 5- Relevante termen en definities
MD 5 - Beginselen bepaling audittijd
MD 5 - Het concept 'Effective Number of Personnel'
2.2 Eenvoudige organisatie MD 5 - Bepalen Effective Number of Personnel
MD 5 - Bepalen complexiteit werkzaamheden
MD 5 - Bepalen uitgangspuntspositie voor benodigde tijd
MD 5 - Bepalen relevante aanpassingsfactoren
MD 5 - Bepalen audittijd voor gehele cyclus
2.3 Multi-site en geintegreerde audits MD 1 - multi-site managementsystemen
MD 11 - geintegreerde managementsystemen
Dag 3 (9:30 - 15:30 uur)
Cursusdeel 3 - Coördineren van certificatie
3.1 Plannen van audits Belang van plannen
Het concept 'Certificatiecyclus'
Te bewaken termijnen
MD 5 - Planning multi-site certificatie
3.2 Beoordelen van aanvragen Vaststellen accreditatiescope
Benodigde informatie voor schatting audittijd
Auditteam samenstellen