Opties

Vanzelfsprekend is het mogelijk om de inhoud of het verloop van de cursus aan te passen aan de eigen wensen. Binnen zekere grenzen uiteraard. En tegen de juiste voorwaarden. Onderstaand een - niet per se uitputtende - opsomming van opties. Neem contact op voor de exacte mogelijkheden

Kortere doorlooptijd

Indien gewenst is het mogelijk om de drie lesdagen en het examen direct achtereen uit te voeren. Dit heeft als voordeel dat de doorlooptijd van de gehele cursus wordt bekort en het resultaat van het examen eerder beschikbaar is. Het nadeel kan zijn dat de betreffende certificatiemedewerkers drie achtereenvolgende dagen zich niet bezig kunnen houden met hun dagelijkse werkzaamheden. En het vermogen om kennis te absorberen neemt gedurende drie opeenvolgende dagen sterk af.

Dat laatste geldt ook voor de mogelijkheid om de gehele cursus in twee dagen, inclusief avondsessies, te plannen.

Langere doorlooptijd

Het kan ook juist gewenst zijn om de doorlooptijd te verlengen door uit te gaan van halve dagen. De nadelen die kunnen ontstaan bij de vorige optie, vallen dan grotendeels weg. En feitelijk valt ook het voordeel weg. Als wordt uitgegaan van halve dagen, dan ontstaat ook de mogelijkheid om te kiezen voor (een combinatie van) ochtend- en/of middagsessie. Een start halverwege de ochtend, met tussendoor een lunch, en een vervolg in de middag is uiteraard ook mogelijk.

Inhoudelijke aanpassingen

Het lesmateriaal is uiteraard gebaseerd op algemene situaties en voorbeelden. Indien gewenst kan het lesmateriaal worden aangepast aan de processen van uw organisatie. Ook is het mogelijk om – in overleg – leerdoelen toe te voegen of te verwijderen.

Uiteraard zullen de inspanningen die nodig zijn om deze aanpassingen te verwerken worden doorberekend.

Geen of aangepast examen

U kunt ervoor kiezen om het examen achterwege te laten. De deelnemers ontvangen dan na afloop van de cursus een ‘certificaat van deelname’ zonder (verwijzing naar) een examenresultaat.

Als de werkzaamheden die gerelateerd zijn aan deze cursus zijn opgedeeld in meerdere functies/posities, kan ook worden gekozen om meer specifieke examens samen te stellen.

Het uitgangspunt van het examen is dat deelnemers minimaal een score van 75% juiste antwoorden moeten overleggen om te ‘slagen’. Desgewenst kan dit percentage worden verhoogd dan wel verlaagd.