Examen

Na deze drie dagen zijn de deelnemers gereed voor het examen. Dit examen kan direct na cursusdeel 3 worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk om het examen op een later tijdstip te plannen, eventueel voorafgegaan door een beknopte samenvatting van de gehele cursus om de opgedane kennis op te frissen.

Wat het doel van het examen is

Het examen is voor een belangrijk deel bedoeld om (zo) objectief (mogelijk) bewijs te leveren voor het kwalificatiedossier van de deelnemers. In plaats van alleen een certificaat van deelname, levert deelname aan de cursus, inclusief het examen, inzicht in de mate waarin de behandelde stof is is begrijpen en/of kan worden toegepast door de deelnemer.

Een bijkomend effect van een examen is dat deelnemers een grotere intrinsieke motivatie hebben om geconcentreerd mee te doen tijdens de cursus. De cursus verwordt niet tot een gezellig uitje met een aantal collega's.

Wat deelnemers uiteindelijk moeten beheersen

De competentie-eisen zijn vertaald naar zogenaamde 'eindtermen'. Deze eindtermen beschrijven wat een deelnemer van de cursus behoort te beheersen na afloop van de cursus. Op basis hiervan is het examen opgesteld.  Met behulp van het examen wordt vastgesteld dat de deelnemers beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het beheren en ondersteunen van certificatie-activiteiten.

De eigen werksituatie als uitgangspunt

De deelnemers mogen tijdens het examen hun eigen aantekeningen gebruiken. Ook kunnen ze gebruik maken van relevante naslagwerken die zijn ter beschikking gesteld krijgen. De achterliggende gedachte is dat wordt vastgesteld dat de deelnemers bepaalde taken kunnen uitvoeren in hun eigen werkomgeving. Dus met de hulpmiddelen die zij daar - naar alle waarschijnlijkheid - voor handen hebben. Niet om te toetsen of deelnemers bepaalde kennis in het hoofd hebben gestampt.

De meetlat

De standaard gehanteerde cesuur (geslaagd / niet geslaagd) is vastgesteld op 75%. Daarmee wordt gewaarborgd dat deelnemers niet met het gokken van een aantal goede antwoorden 'slagen', maar dat geslaagden echt beschikken over voldoende basiskennis om hun werkzaamheden zelfstandig uit te voeren en te verbeteren.

 

OPMERKING: de documenten waarop de cursus en het aansluitende examen zijn gebaseerd worden periodiek onderworpen aan systematic reviews en eventueel daaropvolgend aangepast. Daarmee veranderen ook de gedetailleerde eindtermen. Het is aan de organisatie zelf om te bepalen hoe lang het examenresultaat geldig blijft.